Kontakt/Contact

”Hvem er det?”

”Jeg har ikke et navn.”

“Kan du hjælpe mig?”

”Det ved jeg ikke.”

”Hvad laver du?”

”Jeg taler det ordløse sprog.”

”Hvad siger du?”

”Jeg snakker med de døde.”

//

“Who is it?

“I don’t have a name.”

“Can you help me?”

“I don’t know.”

“What are you doing?”

“I speak the wordless language.”

“What do you say?”

“I speak with the dead.”